Välkommen till Nya Karlslundsskolan!

 

Nya Karlslundsskolan nominerad till Pedagogiskt pris 2016!

ppEn jury bedömer nomineringarna och priset kommer att delas ut på Lärardagen den 10 augusti.

Juryn tar hänsyn till följande kriterier där pedagogerna bland annat ska:

  • ♦ skapa trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära
  • ♦ utveckla och tänka nytt om arbetssätt och metoder som stöder barns/elevers lärande

♦ anpassa undervisningen till varje barns/elevs behov och förutsättningar

 

 

Här ger eleverna skolan toppbetyg

Vintrosa skola och Nya Karlsundsskolan får toppbetyg av sin femteklassare. Där är man mest nöjd med sin skola som helhet.

Varje år gör skolinspektionen enkäter med vårdnadshavare, elever i klass fem och nio samt lärare. Här visar NA vilka skolor som eleverna är mest nöjda med samt hur roligt skolarbetet är. Det tycks dock som att både nöjdheten med skolan och det roliga i skolarbetet sjunker i nian. -Ja, det ser vi i våra egna brukarenkäter också. Så har det varit i alla år. Det blir annorlunda resultat högre upp i åldrarna. Det är inte optimalt, men det är nationellt, Margareta Borg, skolchef.

http://na.se/nyheter/orebro/1.3383153-har-ger-eleverna-skolan-toppbetyg

Varmt välkommen att vara en del av vår skola du också!

Hos oss är trygga och glada barn samt idrott och hälsa
 grunden för livslång kunskap