Elevhälsa

Trygghetsgruppen

ElevhälsoteametKurator
Anna-Lena Perpåls Flyning
anna-lena@nyakarlslundsskolan.se

Marie Eriksson Fürsth
Skolsköterska

Marie Eriksson Fürsth
marie@nyakarlslundsskolan.se
Marie finns på skolan onsdagar och torsdagar och ingår i skolans trygghets- och elevhälsoarbete. Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare. De arbetar främst förebyggande/hälsofrämjande och följer elevernas utveckling för  en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor.

Skolhälsovåden erbjuder hälsobesök som är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet. Hälsobesöket görs i förskoleklass, skolår 2 och 4. De innehåller bland annat vägning, mätning, syn, hörsel och ryggkontroller men ser lite olika ut beroende på elevens ålder. Gemensamt för alla hälsobesök är att genom samtalet, stimulera eleven till att göra medvetna hälsosamma val och stärka elevens självkänsla.

Vaccination mot mässling påssjuka och rödahund erbjuds alla elever i skolår 2 och flickor i årskurs 6 erbjuds HPV vaccination.

Förutom att arbeta förebyggande erbjuds rådgivning/hänvisning vidare och enklare sjukvård.  Kontakt med skolläkaren sker via skolsköterskan.

majken-backstrom
Specialpedagog
Majken Bäckström

Specialpedagog

Lovisa Ahl
lollo@nyakarlslundsskolan.se

Skolläkare
Peter Ledstam
Tider till skolläkaren reserveras via skolsköterska eller kurator. Skolläkaren finns på plats vid läkarundersökningar som följer ÖLLs plan för skolhälsovård.

Skolpsykolog
Maria Klimkowicz- Nordin
Tider med skolpsykologen bokas via rektor.