Idrott & hälsa

Idrott och hälsa genomsyrar en stor del av verksamheten på Nya Karlslundsskolan. Ämnesspecifikt sker det två lektioner á 60 minuter inom idrott och hälsa från årskurs ett. Dessutom har alla elever i årkurs fyra till sex två 60 minuters lektioner per vecka där de får välja mellan våra tre profiler; dans-och gymnastik, allmän och fotboll. Syftet är att eleverna under dessa lektioner ska ges möjlighet till utveckling av såväl psykiska som fysiska och sociala förmågor. Vi arbetar med att skapa möjligheter för eleverna att känna rörelseglädje utifrån individuella förutsättningar i en trygg miljö tillsammans med personal som kamrater. Eleverna ges möjlighet att utveckla sina förmågor kring samarbete, tillit och respekt. Genom att få röra sig under skoldagen ökar även prestationsförmågan vid skolbänken. I läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr 11) står det att fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.  Profilen kommer därför att innehålla färdighetsträning och det som påverkar en kropp i träning, med det menar vi kost, sömn, hälsa och välbefinnande.

klass-2