Lärare

Lärarlag yngre F-3

 Elenor Nordén 

Elenor Nordén Karlsson
Un
dervisar i: NO, SO, svenska, matematik
Föräldraledig ht 17
elenor@nyakarlslundsskolan.se

 

Catharina Leicht Ericsson

Catharina Leicht Ericsson
Mentor i förskoleklassen
 
catharina@nyakarlslundsskolan.se

 

Zandra Svensson
Undervisar i: idrott, svenska och matematik
Föräldraledig 17/18
zandra@nyakarlslundsskolan.se


Malin Liljesvan
Mentor i årskurs 3

Lärlagsledare i F-3
Undervisar i: idrott, NO, SO, svenska och matematik
malin@nyakarlslundsskolan.se

 


Lovisa Ahl
Resurspedagog lärlag yngre

Speciallärare
Undervisar i: bild
lollo@nyakarlslundsskolan.se


Matilda Lundström
Undervisar i musik
matilda@nyakarlslundsskolan.se

Emil Seiz
Undervisar i: svenska, SO, matematik, NO
Mentor i årskurs 1
Cecilia Olsson
Mentor i årskurs 2
Undervisar i: svenska, SO, matematik, NO

Lärarlag äldre 4-6

 Magnus Ek
Magnus Ek
Mentor i årskurs 5
Undervisar i: matematik, svenska,  idrott, allmän profil
magnus@nyakarlslundsskolan.se


Robert Fahlström
Robert Fahlström
Mentor i årskurs 5
IKT-ansvarig
Undervisar i: SO, Svenska

robert@nyakarlslundsskolan.se


Ingemar Johansson
Ingemar Johansson
Mentor i årskurs 6
Undervisar i: svenska, matematik,
ingemar@nyakarlslundsskolan.se


Anna-Lena Perpåls Flyning
Kurator
Undervisar i:  Idrott, hem- och kunsumentkunskap,
anna-lena@nyakarlslundsskolan.se

Staffan Lindberg
Staffan Lindberg
Mentor i årskurs 4
Undervisar i: engelska, NO
staffan@nyakarlslundsskolan.se

Julia Skugge
Julia Skugge
Undervisar i: matematik, teknik och NO

Mentor i årskurs 4
Lärlagsledare 4-6
julia@nyakarlslundsskolan.se


Samuel Wowoah
Undervisar i: slöjd
samuel@nyakarlslundsskolan.se


Sara Grundel
Pedagog, profilutvecklare
Undervisar i: dans- och gymnastikprofil
sara@nyakarlslundsskolan.se

Fritidshemmet

 
Anton Malm
Fritidshemmet
Tjänstledig ht 17
anton@nyakarlslundsskolan.se

Daniel Karlsson
Daniel Nordén Karlsson
Fritidshemmet
Resurspedagog årskurs 2

daniel@nyakarlslundsskolan.se


Ida Carlsson
Fritidshemmet
Undervisar i: Förskoleklass
ida@nyakarlslundsskolan.se
 

Jennifer Pettersson
Resurspedagog i årskurs 1
Fritidshemmet


Christer Lipovac
Resurspedagog
Undervisar i: dans- och gymnastikprofil
Christer@nyakarlslundsskolan.se


Fanny Hurtig
Resurspedagog årskurs 3
Fritidshemmet
fanny@nyakarlslundsskolan.se

Julia Kjell Kungsberger
Resurspedagog årskurs 2
Fritidshemmet

Filip Jönsson
Fritidsledare, profilutvecklare
Undervisar i: allmän profil
Fritidshemmet
filip@nyakarlslundsskolan.se


Michaela Fursth
Fritidshemmet