Lärare

Lärarlag yngre F-3

 Elenor Nordén 

Elenor Nordén Karlsson
Mentor i årskurs 3
Lärlagsledare yngrelaget F-3
Un
dervisar i: NO, SO, Svenska, Matematik

elenor@nyakarlslundsskolan.se

 

 

 

Catharina Leicht Ericsson

Catharina Leicht Ericsson
Mentor i förskoleklassen
 
catharina@nyakarlslundsskolan.se

 

Zandra Svensson
Mentor i årskurs 1
Undervisar i: idrott, svenska och matematik

zandra@nyakarlslundsskolan.se

malin-liljesvan
Malin Liljesvan
Mentor i årskurs 2
Undervisar i: idrott, NO, SO, svenska och matematik
malin@nyakarlslundsskolan.se

 

lovisa-ahl
Lovisa Ahl
Resurspedagog lärlag yngre
Undervisar i: musik, bild
lollo@nyakarlslundsskolan.se

Erik Celander
Tjänstledig läsåret 2016/2017
erik@nyakarlslundsskolan.se

Helena Frohm
Helena Frohm
Tjänstledig läsåret 2016/2017
helena@nyakarlslundsskolan.se

Lärarlag äldre 4-6

 Magnus Ek
Magnus Ek
Mentor i årskurs 4
Undervisar i: Matematik, svenska och idrott
magnus@nyakarlslundsskolan.se


Robert Fahlström
Robert Fahlström
Mentor i årskurs 4
IKT-ansvarig
Undervisar i: SO, Svenska

robert@nyakarlslundsskolan.se


Ingemar Johansson
Ingemar Johansson
Mentor i årskurs 5
Undervisar i: Svenska, matematik, allmän profil
ingemar@nyakarlslundsskolan.se

Anna-Lena Perpåls Flyning
Anna-Lena Perpåls Flyning
Mentor i årskurs 6
Undervisar i:  Idrott, hem- och kunsumentkunskap,
anna-lena@nyakarlslundsskolan.se

Staffan Lindberg
Staffan Lindberg
Mentor i årskurs 6
Undervisar i: Engelska, NO, fotbollsprofil
staffan@nyakarlslundsskolan.se

Julia Skugge
Julia Skugge
Undervisar i matte, teknik och NO
julia@nyakarlslundsskolan.se

Fritidshemmet

personal-fritids

 
Anton Malm
Fritidshemmet
Undervisar i: Resurspedagog i årskurs 3
anton@nyakarlslundsskolan.se

Daniel Karlsson
Daniel Nordén Karlsson
Fritidshemmet
Undervisar i: Resurspedagog årskurs 1

daniel@nyakarlslundsskolan.se

ida-carlsson
Ida Carlsson
Fritidshemmet
Undervisar i: förskoleklass
ida@nyakarlslundsskolan.se
 
Samuel Wowoah
Fritidshemmet
Undervisar i: Resurspedagog årskurs 2
samuel@nyakarlslundsskolan.se

Jennifer Pettersson
Fritidshemmet

 Sara Grundel
Sara Grundel
Fritidshemmet
Undervisar i: dans-och gymnastikprofil
sara@nyakarlslundsskolan.se


Christer Lipovac
Resurspedagog
Undervisar i: fotbollsprofil
Christer@nyakarlslundsskolan.se

fanny-hurtigtest
Fanny Hurtig
Fritidshemmet
fanny@nyakarlslundsskolan.se

Julia Kjell Kungsberger
Resurspedagog åk 1
Fritidshemmet