Skolledning


Styrgrupp Nya Karlslundsskolan
Leif Wahman styrelseordförande
Matz Liljeson styrelseledamot skolansvar
Andreas Levi huvudmannens representant, 070-9985656
Lovisa Sundh Isacson rektor

Ledningsgrupp
Lovisa Sundh Isacson, rektor
Elenor Nordén Karlsson, lärlagsledare yngre
Magnus Ek, lärlagsledare äldre
Anna-Lena Perpåls Flyning, elevhälsan
Anton Malm, fritidsansvarig


Lovisa Sundh Isacson
Rektor
Telefonnummer: 073-391 11 87
lovisa@nyakarlslundsskolan.se