Elever

Flera gånger om dagen har alla klasser rörelsepauser under teoretiskt långa lektioner. Under dessa pauser får eleverna bland annat genomföra Veckans utmaning. Veckans utmaning är ett koncept vi utvecklat på skolan där profilansvarig varje vecka gör en rörelsefilm med till exempel lärarna, Karlslunds A-lag eller kanslipersonalen. Veckans utmaning läggs sedan upp på Youtube och skickas till alla lärare inför varje vecka. Under rörelsepauserna visar vi Veckans utmaning och eleverna är då med och härmar de danser/övningar som visas. Nedan ser ni en av alla våra Veckans utmaning.

Skolgårdsdisco är ett annat koncept vi har på skolan. En gång i månaden har hela skolan under förmiddagsrasten skolgårdsdisco tillsammans. Discot har alltid ett specifikt tema och startas med att lärarna uppträder med en dans från Veckans utmaning. Sedan fylls skolgården med olika aktiviteter och all skolans personal. Syftet med Skolgårdsdiscot är att ge eleverna möjlighet att prova nya rastaktiviteter, bidra till ökad fysisk aktivitet under raster samt öka vi-känslan på skolan mellan elever och mellan elever och personal. Nedan kan ni se ett av våra skolgårdsdisco.

Alla elever på skolan har ämnet idrott och hälsa två gånger varje vecka. De elever som behöver träna extra på de motoriska grundformerna och koordination erbjuds utöver detta extra idrott en gång varannan vecka.

Den dagen årskurs 6 ej har idrott och hälsa eller profilfördjupning startar dom dagen med ett pulspass med pulsklockor innan lektionerna början. F-klass – årskurs 3 kommer från och med höstterminen 18 starta varje morgon med morgonpuls ute på skolgården.