Elevhälsa

Trygghetsgruppen

Marie Ericsson Fürsth, Cecilia Andersson, Anna-Lena Perpåls Flyning, Elenor Nordén Karlsson, Lovisa Ahl. Saknas på bilden: David Borgemo

Elevhälsoteamet

Lovisa Ahl, Kicki Rundqvist, Anna-Lena Perpåls Flyning, Elenor Nordén Karlsson, Marie Ericsson Fürsth

Kurator
Kicki Rundqvist
kicki@nyakarlslundsskolan.se


Skolsköterska
Marie Eriksson Fürsth
marie@nyakarlslundsskolan.se

Marie finns på skolan onsdagar och torsdagar samt varannan fredag (udda veckor) och ingår i skolans trygghets- och elevhälsoarbete. Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare. De arbetar främst förebyggande/hälsofrämjande och följer elevernas utveckling för  en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor.

Skolhälsovåden erbjuder hälsobesök som är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet. Hälsobesöket görs i förskoleklass, skolår 2 och 4. De innehåller bland annat vägning, mätning, syn, hörsel och ryggkontroller men ser lite olika ut beroende på elevens ålder. Gemensamt för alla hälsobesök är att genom samtalet, stimulera eleven till att göra medvetna hälsosamma val och stärka elevens självkänsla.

Vaccination mot mässling påssjuka och rödahund erbjuds alla elever i skolår 2 och flickor i årskurs 6 erbjuds HPV vaccination.

Förutom att arbeta förebyggande erbjuds rådgivning/hänvisning vidare och enklare sjukvård.  Kontakt med skolläkaren sker via skolsköterskan.


Specialpedagog
Anna-Lena Perpåls Flyning
anna-lena@nyakarlslundsskolan.se

Specialpedagog
Lovisa Ahl
lollo@nyakarlslundsskolan.se

Skolläkare
Lars Hagnestad
Tider till skolläkaren reserveras via skolsköterska eller kurator. Skolläkaren finns på plats vid läkarundersökningar som följer ÖLLs plan för skolhälsovård.

Skolpsykolog
Peo Svensson
Tider med skolpsykologen bokas via rektor.