Fritidshem

Nya Karlslundsskolans fritidshem

Du anmäler ditt barn till Nya Karlslundsskolans fritidshem genom att skicka in blanketterna: Ansökan fritidshemInkomstredovisning fritids till oss.

Om vårdnadshavare bor på skilda adresser, har gemensam vårdnad, barnet har växelvis boende hos sina vårdnadshavare och båda har behov av förskola/fritidshem kan man ansöka om Ansökan – delad faktura vid gemensam vårdnad

Blanketterna skickas till:
Nya Karlslundsskolan
Hagagatan 57
703 46 Örebro

Glöm inte att säga upp ditt barns fritidshemsplats i kommunen senast den 30 maj annars får du betala dubbla avgifter.

Uppsägningstiden när ni börjat på vårt fritids är 60 dagar. Här finns uppsägningsblankett.

Fritidshemsverksamheten hos oss på Nya Karlslundsskolan

Fritidshemsverksamheten hos oss vänder sig till alla barn med behov av omsorg och som går på vår skola.

Verksamheten följer de riktlinjer som gäller för skolbarnomsorgen.

Vi kommer att erbjuda ett fritidshem där det finns möjlighet att utöva olika aktiviteter i en inbjudande miljö, både utomhus och inomhus. All personal på skolan arbetar också på fritidshemmet för att skapa trygghet och en ”vi-känsla” för både barn och personal.

Vi arbetar precis som skolan efter värdegrundsorden respekt, glädje, motivation och laganda.

I början av terminen arbetar vi främst för att skapa trygghet sedan kommer vi att erbjuda aktiviteter enligt det schema som kommer att finnas uppsatt. Det kan t.ex. vara aktiviteter som fotboll, dans, bakning, musik och friluftsliv.

Öppettiderna på vårt fritidshem är kl. 06.30–17.30. Vi serverar ingen frukost men det går bra att ta med sig det hemifrån om man kommer tidigt.

Fritidshemmet kommer att vara öppen under alla skollov, men kommer att ha semesterstängt vecka 27-30 varje sommar. Några gånger varje termin kommer fritidshemsverksamheten att vara stängd för gemensam utveckling och planering på skolan.

Avgifter

Vi följer Örebro kommuns skolbarnomsorgstaxa.

Kontakt

Telefonnumret till seniorfritids är 0735-00 02 91 juniorfritids 0720-65 99 08
Om du har några frågor om vårt fritidshem eller vår skola är du välkommen att höra av dig till oss. Du når oss via e-post på: “fornamn pa pedagogen du söker”@nyakarlslundsskolan.se