Idrott & hälsa

Nya Karlslundsskolan är en skola som har en uttalad idrott och hälsa inriktning. I skollagen (2011) står det att elever ska möta daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen, vilket är något vi arbetar väldigt aktivt med på Nya Karlslundsskolan. All personal och alla elever på skolan kommer under sin vistelse på skolan vara delaktiga i arbetet mot en livslång hälsa

I årskurs 4–6 utövar samtliga elever en av profilfördjupningarna gymnastik- och dans, fotboll och allmän. Mer om dessa fördjupningar kan ni läsa under fliken profilfördjupningar. Läs även om hur vi arbetar med profilen idrott och hälsa mot alla elever samt personalen under respektive flik.