Klagomål och synpunkter

Klagomål och synpunkter

Skicka e-post till huvudmannen Karlslunds IF HFK på info@nyakarlslundsskolan.se

Allt registreras

Alla klagomål och synpunkter registreras och tas om hand av huvudman. Om du lämnar ditt namn och kontaktuppgifter får du inom fem arbetsdagar ett svar. Svar behöver inte betyda lösning, men vi håller dig underrättad om vad som händer med ditt klagomål eller synpunkt. Vi är tacksamma för klagomål och synpunkter då vi kan utvärdera frågan och får det att ingå i vårt förbättringsarbete med skolan.

Här kan du läsa mer om skolans och huvudmannens klagomålshantering:
rutiner-for-hantering-av-klagomal