Lärare

Lärarlag yngre F-3


Catharina Leicht Ericsson
Mentor i förskoleklassen
catharina@nyakarlslundsskolan.se


Belinda Strömberg
Mentor i förskoleklassen
belinda@nyakarlslundsskolan.se


Sandra Björck
Mentor i årskurs 1
Undervisar i: NO, SO, svenska och matematik
sandra@nyakarlslundsskolan.se


Malin Liljesvan
Mentor i årskurs 2
Lärlagsledare i F-3
Undervisar i: NO, SO, svenska, matematik och slöjd (i åk 3)
malin@nyakarlslundsskolan.se


Emil Seiz
Mentor i årskurs 3
Undervisar i: svenska, SO, NO
emil@nyakarlslundsskolan.se


Lovisa Ahl
Speciallärare
Undervisar i: bild
lollo@nyakarlslundsskolan.se

Lärarlag äldre 4-6

 
Magnus Ek
Mentor i årskurs 6
Undervisar i: matematik, idrott och hälsa, allmän profil
magnus@nyakarlslundsskolan.se


Robert Fahlström
Mentor i årskurs 6
IKT-ansvarig, Utvecklingsledare
Undervisar i: SO, Svenska, slöjd åk 6
robert@nyakarlslundsskolan.se


Maria Johansson Sundman
Mentor i årskurs 5
Undervisar i: So, matematik
maria@nyakarlslundsskolan.se


Maria Gert
Mentor i årskurs 5
Undervisar i: Idrott och hälsa, svenska, profilfördjupning allmän maria.gert@nyakarlslundsskolan.se


Samuel Wowoah
Undervisar i: slöjd åk 5
Resurs åk 5
samuel@nyakarlslundsskolan.se


Sara Grundel
Mentor i årskurs 4
Profilutvecklare
Lärlagsledare 4-6
Undervisar i: dans- och gymnastikprofil, SO. idrott och hälsa
sara@nyakarlslundsskolan.se


Cecilia Olsson
Mentor i årskurs 4
Undervisar i: svenska, NO, tyska. slöjd åk 4
cecilia@nyakarlslundsskolan.se


Zandra Svensson
Undervisar i: engelska
zandra@nyakarlslundsskolan.se


David Borgemo
Undervisar i: musik
david@nyakarlslundsskolan.se


Julia Skugge
Undervisar i: teknik
julia@nyakarlslundsskolan.se

Mona Bergqvist
Undervisar i: spanska
mona@nyakarlslundsskolan.se


Anna-Lena Perpåls Flyning
Specialpedagog
anna-lena@nyakarlslundsskolan.se

Fritidshemmet
 


Cecilia Andersson
Resurspedagog årskurs 1
cilla@nyakarlslundsskolan.se 


Linnéa Anehamn
Resurspedagog årskurs 1
linnea@nyakarlslundsskolan.se


Ida Carlsson
Fritidshemsansvarig
Resurspedagog i klass 2
ida@nyakarlslundsskolan.se


Karl Hoffner
Fritidshemmet
Resurspedagog klass 3


Michaela Fursth
Fritidshemmet
Resurspedagog klass 4

Wilhelmina Wolff                                                                                                      Fritidshemmet


Christer Lipovac
Fritidshemmet