Lärare

Lärarlag yngre F-3


Catharina Leicht Ericsson
Mentor i förskoleklassen
catharina@nyakarlslundsskolan.se


Belinda Strömberg
Mentor i förskoleklassen
belinda@nyakarlslundsskolan.se


Malin Liljesvan
Mentor i årskurs 1
Lärlagsledare i F-3
Undervisar i: idrott, NO, SO, svenska och matematik
malin@nyakarlslundsskolan.se


Lovisa Ahl
Speciallärare
Undervisar i: bild
lollo@nyakarlslundsskolan.se


Emil Seiz
Undervisar i: svenska, SO, NO
Mentor i årskurs 2
emil@nyakarlslundsskolan.se


Cecilia Andersson
Resurspedagog
cilla@nyakarlslundsskolan.se 


Cecilia Olsson
Mentor i årskurs 3
Undervisar i: svenska, SO, matematik, NO, tyska
cecilia@nyakarlslundsskolan.se

Lärarlag äldre 4-6

 
Magnus Ek
Mentor i årskurs 6 – föräldraledig vt-19
Undervisar i: matematik, svenska,  idrott, allmän profil
magnus@nyakarlslundsskolan.se


Robert Fahlström
Mentor i årskurs 6
IKT-ansvarig, Utvecklingsledare
Undervisar i: SO, Svenska
robert@nyakarlslundsskolan.se


Julia Skugge
Undervisar i: matematik, teknik och NO
Mentor i årskurs 5
Lärlagsledare 4-6
julia@nyakarlslundsskolan.se


Sara Grundel
Mentor i årskurs 5
Pedagog, profilutvecklare
Undervisar i: dans- och gymnastikprofil, SO
sara@nyakarlslundsskolan.se


Zandra Svensson
Mentor i årskurs 4
Undervisar i: matematik, engelska, svenska, profilfördjupning
zandra@nyakarlslundsskolan.se


Matilda Lundström
Mentor i årskurs 4
Undervisar i: musik
matilda@nyakarlslundsskolan.se


Anna-Lena Perpåls Flyning
Specialpedagog
anna-lena@nyakarlslundsskolan.se


Samuel Wowoah
Undervisar i: hemkunskap, bild
samuel@nyakarlslundsskolan.se


Daniel Nordén Karlsson
Tjänstledig 18/19

Maria Johansson Sundman Undervisar i: engelska och matematik maria@nyakarlslundsskolan.se

Maria Gert Undervisar i: Idrott och hälsa, matematik, svenska, profilfördjupning allmän maria.gert@nyakarlslundsskolan.se

Fritidshemmet
 


Ida Carlsson
Fritidshemsansvarig
Resurspedagog i klass 1
ida@nyakarlslundsskolan.se


Christer Lipovac
Fritidshemmet


Michaela Fursth
Fritidshemmet
Resurspedagog klass 3

Sofia Himberg
Fritidshemmet
Resurspedagog klass 3

Linnéa Anehamn
Fritidshemmet                                                                                                        Resurspedagog 1-3

Wilhelmina Wolff                                                                                                      Fritidshemmet                                                                                                      Resurspedagog 4-6

Madeleine Larsson
Fritidshemmet
Resurspedagog 4-6


Karl Hoffner
Fritidshemmet
Resurspedagog klass 2