Lediga tjänster

 

Är du nyfiken på att jobba på hos oss på Nya Karlslundsskolan?

 

Vi söker medarbetare som med nyfikenhet, vilja och lust vill vara med och utveckla vår skola.

Vi annonserar alltid ut aktuella tjänster på Arbetsförmedlingens hemsida. Vill du inte vänta går det bra att skicka in ditt CV och berätta om dig själv, så hamnar du i vår sökandebank. Där tar vi oss alltid en första titt när vi söker nya arbetskamrater.


Som pedagog på Nya Karlslundsskolan är man en engagerad, tydlig och uppmuntrande vuxen som tar till vara på elevernas förmågor. Nya Karslundsskolan är en skola där eleverna bl.a. lär genom lek och rörelse och där vi vuxna finns tillhands och vägleder eleverna till kunskap. Vi har lärare som är motiverade, på drivande, omhändertagande och har höga förväntningar på eleven. Här finns också nära och förtroendefulla relationer mellan lärare och elev, ett tydligt ledarskap och en samsyn hos personalen där rörelse är en naturlig del av livet.
Pedagoger som arbetar på Nya Karlslundsskolan är:

– engagerade och tar till vara på elevernas idéer och förslag
– flexibla, positiva och pålitliga
– har höga krav på sig själva och sina kollegor
– använder rörelse och hälsa som ett naturligt inslag under skoldagen
– skapar en trygg miljö med tillåtande klimat
– sätter tydliga mål och gränser
– ger lagom stora utmaningar
– ger uppmuntran och stöd
– ser positivt på samarbete mellan hem och skola

Vi ser gärna att du har ett stort intresse för idrott och hälsa.
Är du intresserad av att jobba hos oss tar du kontakt med rektor:
Elenor Nordén Karlsson, 073-687 89 25

elenor@nyakarlslundsskolan.se