Om skolan

Nya Karlslundsskolan är en skola där eleverna lär genom lek och rörelse och där vi vuxna finns tillhands och vägleder eleverna till kunskap. En skola med engagerade och motiverande pedagoger som hjälper ditt barn till goda kunskaper.

Idag går det ca 190 elever på skolan i klasserna F (förskoleklass) t.o.m. årskurs 6 tillsammans med ca 30 pedagoger, administration, vaktmästeri och lokalvård.

Delar av undervisningen sker i det fantastiska området kring Svartån, Hästhagen och friluftsområdet kring Karlslunds Herrgård. Våra elever ska få viss del av undervisningen utomhus, allt med tanke på vår profil – idrott och hälsa.

Flera gånger varje vecka så har vi schemalagda rörelsepass utöver ordinarie idrott och profilämnen. I de yngsta årskurserna så handlar mest det om lek och rörelse för att senare övergå till valbara aktiviteter från årskurs 4. Vi erbjuder tre profilval: dans/gymnastik, allmän eller fotboll. Genom att få röra sig mer under skoldagen så ökar även prestationsförmågan vid skolbänken.

Historik:
Sommaren 2010 föddes idén att fotbollsklubben Karlslunds IF HFK skulle starta en fristående skola. Grundtanken var att kombinera traditionellt lärande med det svenska föreningslivets idrottsliga värden tillsammans med ett större utbud och möjlighet till fysisk aktivitet än i dagens grundskola. Tanken vilar mot de forskningsresultat som bland annat visades i svenska “Bunkefloprojektet”, där rörelse och motion under skoldagen visade sig inte bara vara till fördel för elevernas fysiska och mentala hälsa. Utan visade också på ökad koncentrationsförmåga vilket möjligen gav bättre skolresultat för eleverna. Här kan du klicka dig vidare om du vill läsa mer om Bunkefloprojektet och den forskning som framkommit. Pedagogisk forskning kan vara svår att tolka eftersom människan är komplex. Här finns lite mer att läsa i samma ämne från Lärarnas tidning.

Året efter (2011) fick Karlslunds IF HFK tillstånd av Skolinspektionen att som huvudman för Nya Karlslundsskolan starta verksamhet från hösten 2012. Vilket skedde den 20 augusti 2012 när 72 elever (i klasserna F/1 och 4) satte sig i skolbänkarna för första gången i skolans historia.