Personal

Personalen på Nya Karlslundsskolan ges möjlighet att delta i gruppträningspass i anslutning till sin arbetsdag varje vecka. Flertalet gånger under terminen (på lov/stängdagar) har personalgruppen obligatoriska träningspass tillsammans som är utformade så att alla kan delta.

En gång i månaden startar lärarna skoldagen med gemensam personalfrukost.

Personalen på Nya Karlslundsskolan arbetar för att inspirera varandra och elever till en aktiv och hälsosam vardag.