Profilfördjupning

Eleverna i årskurs 4–6 har två profilfördjupningar á en timma i veckan där de i början av läsåret valt mellan gymnastik- och dans, fotboll eller allmän fördjupning. Under fördjupningspassen får eleverna utveckla sina färdigheter inom de olika inriktningarna. Vi lägger dock stor vikt vid att eleverna ska utveckla allsidiga rörelseförmågor och möta olika/nya typer av rörelser.

Varje termin har fördjupningarna tre gemensamma praktiska pass där vi tränar förmågor som rörlighet, koordination, snabbhet, styrka och uthållighet. Vi har även tre teoretiska pass varje termin där eleverna arbetar med områden som: kost, sömn, stress, motivation och målsättning.

Eleverna är varje termin med och utvärderar profilfördjupningen som vi sedan använder i vårt utvecklingsarbete.